בס"ד

logo2

ALL CONTENTS UNDER RESERVE

EXPLICITLY WITHOUT PREJUDICE

לא היה לו להכניס עצמו במה שאינו יודע

 

.

 

שו"ת התשב"ץ לרבנו שמעון בר צמח דוראן

.    

Seal

COPY-CLAIM by:jdh

סימן הק' יונתן-בן-אליעזר:אמרכל, שר