בס"ד

logo2

ALL CONTENTS UNDER RESERVE

EXPLICITLY WITHOUT PREJUDICE

יצירת כסף

שעורי בבא מציעה פרק הזהב – ר' מיכאל שילוני

שעורי קידושין פרק האישה נקנית – ר' מיכאל שילוני

 

בית לחם יהודה על קידושין ד"ה ע"א

 

 

תפארת צבי על הבבלי קידושין ד"ח ע"ב

 

 

.    

Seal

COPY-CLAIM by:jdh

סימן הק' יונתן-בן-אליעזר:אמרכל, שר